Roskilde Festival har stor fokus på at skabe trygge rammer om din oplevelse på pladsen og foran scenerne. Derfor er der lagt et stort arbejde i at vurdere alle artister og aktiviteter, samt hvornår folk færdes rundt på pladsen.

Der er ved hver scene, og på pladsen, allokeret en safety manager. Disse har til opgave at monitorere deltagernes bevægelser og, om nødvendigt, aktivere sikkerhedsprocedurer sammen med værterne.

Der er mange forskellige traditioner blandt et publikum til store koncerter. Traditioner, som kan virke vilde og voldsomme for nogen, som ikke kender dem, men sjove og som en del af oplevelsen hvis man er fortrolig med dem. Husk, at crowd safety, iført orange veste, kan hjælpe dig, hvis du har behov for det.  

I musikprogrammet er nogle af koncerterne markeret med et High Energy-ikon. Det betyder, at du må forvente, at der vil være særlig meget aktivitet blandt publikum foran scenen.

 

Gode råd til at skabe trygge oplevelser

Du har selv en stor opgave i at være en aktiv del af at skabe den trygge oplevelse. Her er der nogle gode råd:

 • Sørg for at passe på dem omkring dig.
 • Hold altid minimum en armslængdes afstand til personer foran dig, når du færdes på pladsen, eller står/går i køsystemer. Stop op, hvis du ikke kan holde afstand.
 • Respekter, hvis der er lukket en vej eller et område – det er for din sikkerhed.
 • Du kan med fordel overveje, om der er bedre plads i den modsatte side af scenen, og søge derover
 • Mærk efter, om du synes det er rart at være der hvor du er – ellers søg til et sted hvor du trives.
 • Ser du nogle falde i menneskemængden, så hjælp dem op og/eller alarmér værterne.
 • Lad være med at mase frem mod andre – respekter dine meddeltagere, hvis I står tæt foran scenen
 • Søg væk fra mængden, hvis det bliver for tæt, eller du får det dårligt – også selv om koncerten er god.
 • Lav kun moshing og lignende ved de koncerter, hvor det passer til kulturen – og respekter andre omkring dig.
 • Vær særlig opmærksom på High Energy-koncerter og vurder energien inden du går tæt på.
 • Falder du selv og har svært ved at komme op, så tag armene ind under kroppen og skub opad. Så bliver det nemmere at trække vejret indtil andre hjælper dig op.

Roskilde Festival tillader ikke publikum crowd surfing.

Der er altid værter i områderne foran scenerne. De er der for at hjælpe dig og skabe trygge rammer. Henvend dig til dem, hvis du har behov for hjælp, og følg altid deres anvisninger.

 

Skærme kan bruges til særlige informationer

På flere af scenerne bruges skærmene til at give særlige informationer til publikum under koncerterne. Det er vigtigt at rette sig efter beskeder på skærmene. Teksterne styres af scenens safety manager, der har overblik over situationen foran scenen.  

Læs hele artiklen

Alle frivillige er dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring, der er tegnet af Roskilde Festival.

Hvis der sker en arbejdsulykke, skal du i første omgang alarmere på samme måde som ved en hvilken som helst anden ulykke eller hændelse.

Når arbejdsulykken er under kontrol, skal du kontakte den ansvarlige leder, som herefter bedes kontakte Arbejdsmiljøgruppen.

Arbejdsmiljøgruppen skal kontaktes ved alle skader, hvor den tilskadekomne efterfølgende ikke kan udføre sit arbejde som planlagt. Alt efter ulykkens karakter og omfang kan det herefter aftales, at Arbejdsmiljøgruppen kan komme på besøg og undersøge arbejdsulykken med henblik på at undgå gentagelser.

 

Anmeldelse af arbejdsulykke

Din leder er ansvarlig for at anmelde arbejdsskaden til forsikringen hos Roskilde Festival. Anmeldelsen skal foretages senest 12. juli.

Anmeld en arbejdsulykke

 

Kontakt til Arbejdsmiljøgruppen

Arbejdsmiljøgruppen kan kontaktes, hvis I har spørgsmål til tilrettelæggelse af jeres arbejde, forebyggelse af arbejdsulykker eller om arbejdsmiljøforhold generelt. Arbejdsmiljøgruppen kan kontaktes på følgende måder:

Telefon: 30 38 95 55
Email: arbejdsmiljo@roskilde-festival.dk

Bemærk, at arbejdsmiljøtelefonen normalt er åben i tidsrummet 9-18. Ved alle akutsituationer skal beredskabskontoret kontaktes.

Læs hele artiklen

Roskilde Festivals akutberedskab bliver koordineret fra beredskabskontoret, som er åbent fra lørdag 29. juni kl. 06.00 til søndag 7. juli kl. 18:00.

Den primære kontakt til beredskabskontoret skal foregå via radio. Det er vigtigt, at kald kommer på radioen først, da alle i rummet kan høre med, hvis det er noget vigtigt. Opkald på radioen bliver optaget, hvilket telefonopkald ikke gør. Optagelserne er vigtige i tilfælde af en større ulykke.

 

Kontakt

Servicenummer til Beredskabskontor: tlf. 70 120 114

Akut brug for hjælp fra Security, Samaritter eller brandvæsen: tlf. 70 120 112

 

Vi anbefaler, at du indkoder telefonnumrene i din mobiltelefon, så du nemt kan tilkalde hjælp, hvis der er behov for det.

Kommer en frivillig til skade uden for beredskabskontorets åbningstid og har brug for ambulance, alarmér da via 112.

Læs hele artiklen

På Roskilde Festival er åben ild absolut kun tilladt de steder der er indrettet til det. Dette inkluderer også lejrbål, fakler, stearinlys, primus og grille. Der er indrettet kogeøer flere steder på festivalen.

Roskilde Festival har indkøbt et brandberedskab, der er til stede i festivalens åbningstid.

Trods det er du er en meget afgørende del af en hurtig indsats, så sørg altid for at have sat dig ind i placering af slukningsmateriel i dit arbejdsområde, og vid hvordan du tilkalder hjælp.

 

I tilfælde af brand

Opstår en brand, skal du gøre følgende:

 • Tilkald hjælp via din leder eller beredskabskontoret på tlf. 70 120 112
 • Red personer i fare hvis forsvarligt
 • Sluk branden hvis det er forsvarligt
 • Modtag brandvæsenet

Tast gerne telefonnummeret ind i din telefon nu, så du har det, hvis behovet opstår.

Læs hele artiklen

Flere af festivalens frivillige er genkendelige på deres farvede veste.

 • Orange: Serviceværter camping, porte, parkering eller safety-værter
 • Gul: Service- og sikkerhedsledere
 • Gul/grøn: Technical Crew
 • Hvid: Social Workers
 • Beige: Security
 • Grøn: Læger og sygeplejersker
 • Turkis: Bar Managers, drikkevare- og handelskontrol
 • Rød: Livreddere
 • Stærk grøn: REACT – affaldshåndtering på camping
 • Lilla (Media printet på vesten): Presse
 • Lilla: Særlig opgaveløsning

Læs hele artiklen

Under opbygning og nedtagning af festivalpladsen, er det vigtigt, at du respekterer, at det er en arbejdsplads. Dette gælder især på indre plads.

Husk derfor følgende:

 • I dagene op til festivalen skal du kun færdes på indre plads, hvis du har et arbejdsmæssigt ærinde.
 • Færdselsloven gælder også på festivalområdet, og hastighedsgrænsen er max 20 km/t – tag særligt hensyn ved færdsel på indre plads.
 • Respekter altid hegn, afspærringer og tilsvarende foranstaltninger ved arbejdsområder.
 • Kør kun på faste veje, og undlad at køre på græsset 

Læs mere i arbejdsmiljøhåndbog

Læs hele artiklen

Sommermånederne er højsæson for lyn og torden i Danmark. Vi monitorer løbende vejret og har taget tiltag for at mindske risikoen ved f.eks. at jorde scener og broen over jernbanen.

Tænk over, om du kan sende en sms i stedet for at tale i telefon. På den måde belaster vi alle telefonnettet mindre.

I tilfælde af tordenvejr med lyn på festivalpladsen skal du:

 • Søge i ly, før tordenvejret er lige over festivalpladsen
 • Undgå at opholde dig i høje tårne eller metalkonstruktioner
 • Undgå at stå oprejst på åbne områder, f.eks. parkeringsarealer
 • Undgå at søge ly under træer, specielt ikke et enkeltstående træ og heller ikke i et telt under et træ.
 • Undgå badning i åbent vand.
 • Lade være med at arbejde med større, elektrisk ledende genstande – f.eks. hegn, rækværk, vandhaner eller apparater forbundet til el- og telefonnettene. 
 • Lægge eventuelle faner og paraplyer fra dig, så du ikke står med en lynafleder i hånden.
 • Holde afstand til metalmasterne i koncertteltene.

Hvis tordenvejret er lige over dig, og du ikke er nået i ly, så sæt dig på hug med hovedet mellem benene, hvis det kan lade sig gøre, uden det er til fare for dig selv og andre. Gør dig så lav som mulig med så lille et areal som muligt, der rører jordoverfladen.

Du kan evt. også søge mod parkeringspladserne. Sidder du i en bil og har plads til andre i bilen, så tænd for dit nødblink, så de kan se du har plads.

Det er rimeligt sikkert at tale i mobiltelefon, men husk, at det er en elektrisk ledende genstand, du har i hånden. 

Læs hele artiklen

I tilfælde af ulykke på festivalpladsen skal du:

 • Stands ulykken
 • Skab overblik og vurder situationen
 • Tilkald hjælp via din leder eller beredskabskontorets tlf. 70 120 112
 • Tilkald din leder
 • Iværksæt førstehjælp
 • Afspær området
 • Bliv ved patienten til hjælpen er fremme

Læs hele artiklen

Sammen skaber vi en festivalby med et helt særligt fællesskab. Et fællesskab, som vi sammen skal værne om. Derfor har vi nogle dogmer for fællesskabet:

Respekter frirummet
Du er medskaber af en enestående orange stemning. Det minder om en drøm, men det er virkelighed. Nyd friheden, glem hverdagen og udforsk grænserne, men husk respekten og værn om fællesskabet.

 

Respekter hinanden
Du møder mennesker med andre værdier, normer og vilkår for at deltage, end du selv har. Uanset hvem du møder på din vej, så vis respekt for dem og deres grænser. Roskilde festivals fællesskab er lig med åbenhed, nysgerrighed og omsorg på tværs af ståsted og udgangspunkt

 

Hvis der opstår konflikter

Der vil altid være nogle, som har svært ved at følge disse dogmer, og derfor er du en vigtig del af bidraget til fællesskabet ved at påtale manglende respekt overfor andre eller tilkalde hjælp.

Opstår der konflikter, kommer din egen sikkerhed først. Herefter dine medfrivilliges og så deltagernes. Du forventes at handle, men ikke at du bringer dig selv i fare.

Vi tror på, at alle vil det bedste, og derfor vil vores håndtering af overtrædelse af dogmerne være baseret på dialog. Vores Safety værter er trænet til at skabe “Safer Spaces” og kan tage denne dialog.

Nogle gange er dialog desværre ikke nok, og så kan Security træde til. Security er fra en ekstern leverandør og har kompetencer til at give værter ekstra støtte.

De har også muligheden for at sanktionere hårdere ved undtagelsesvis at bortvise deltagere. Security handler på ordre fra Beredskabskontoret og kan blandt andet bortvise festivaldeltagere og frivillige efter aftale med festivaloperationslederen.

Du skal altid respektere Safety værters og Securitys anvisninger.

 

Kontakt

Hvis du oplever konflikter, kan du kontakte din leder eller ringe til Beredskabskontoret på tlf. 70 120 112

Læs hele artiklen

Vær altid opmærksom på, om alt omkring dig virker normalt. Dette gælder alt fra folks bevægelser og efterladte ting til køretøjer eller konstruktioner, der er særligt belastede. Reager altid, hvis du ser ting, der virker som om, de er gemt væk, eller hvis der er noget åbenlyst forkert.

Hvis du oplever noget, der er udenfor normalbilledet, skal du:

 • Informere din leder eller ringe til Beredskabskontoret på tlf. 70 120 112
 • Blive på stedet eller ved personen
 • Eventuelt notere dine observationer

Hvis du har forespørgsler til Beredskabskontoret, skal de foregå på tlf. 70 120 114

Læs hele artiklen

I samarittervagten tilbyder vi opbevaring af livsvigtig medicin. Medicinen skal afleveres til personale fra Røde Kors, som vil registrere medicinen. Ved indlevering skal du oplyse navn, fødselsdato og telefonnummer. Ved udlevering oplyses samme data.

Uafhentet medicin vil blive destrueret efter festivalens afslutning.

Samarittervagten er placeret i East i område M. Samarittervagten er bemandet af læger og sygeplejersker, hvor alle stort set har deres daglige gang indenfor anæstesi, intensiv, skade eller akut medicin samt Røde Kors og Beredskabsstyrelsen.

Læs hele artiklen

Roskilde Festival har en festivalleder og en sikkerhedschef. Disse har uddelegeret driften af festivalen til vagtgående ledelse, så der hele tiden er nogen til stede med fokus på festivalens drift.

Derfor er der en Operationsleder på Beredskabskontoret fra lørdag 29. juni kl. 06.00 til søndag 7. juli kl. 17:00.

Skulle du få en opringning om en opgave fra Operationslederen, skal det derfor anses en opgave udstukket fra festivalens øverste ledelse. Han/hun har kompetence til at træffe de beslutninger, der vurderes hensigtsmæssige og nødvendige, og Operationslederens meldinger og krav skal efterkommes.

Hvis Operationslederen har behov for tilstedeværelse på pladsen, vil denne sende en Sikkerhedschef Assistent. Denne kan identificere sig med et id-kort. Ligesom Operationslederen har denne kompetence til at træffe de beslutninger, der vurderes hensigtsmæssige og nødvendige, og dennes meldinger og krav skal efterkommes.

Kontakt

Du kan komme i kontakt med Operationslederen ved at ringe til Beredskabskontoret på tlf. 70 120 114.

Læs hele artiklen

Her er tre gode råd til, hvordan du passer på dine ører, når musikken spiller.

 

1. Brug ørepropper

Lydniveauet ved festivalens scener er højt. Nogle steder meget højt. Derfor er ørepropper en rigtig god idé.

Vi anbefaler, at du investerer i nogle gode ørepropper, så du kan passe på din hørelse uden at gå på kompromis med lyden.

Hvis lydniveauet til en koncert er for kraftigt, og du mangler ørepropper, kan du bruge dine høretelefoner, hvis du har dem med dig. De dæmper også lyden, selvom de ikke dæmper lige så godt som ørepropper.

Som alternativ kan du også bruge over-ear høreværn. Det er også den bedste lydbeskyttelse til børn.

 

2. Hold afstand til højtalere, råbende venner og andre kraftige lydkilder

Lydstyrken er højest ved lydkilden, så hold passende afstand.

Råb, skrig og piften fra andre blandt publikum giver meget kraftig lyd, så vær også opmærksom på ikke at blive ramt direkte ind i øret af det fra kort afstand – og prøv også at undgå at udsætte andre for det. 

 

3. Tag pauser fra lyd

Dine ører har brug for at slappe af.

Det er nemlig ikke kun kraftig lydstyrke, der belaster ørerne, men også hvor længe og hvor hyppigt man lytter til kraftig lyd. Prøv derfor at få hvilet ørerne imellem koncerterne. Opsøg stille steder og lad ørerne hvile sig og blive friske igen. 

Hvis du oplever en susen, hyletone eller lignende i dine ører efter koncerter, så er det et tegn på, at din hørelse er blevet overbelastet. Ofte vil lydene forsvinde igen efter noget tid eller nogle dage, og du behøver ikke at være bange for dem. Men hvis lydene fortsætter, så kan det være en god idé at opsøge en øre- næse-halslæge og blive undersøgt.

Læs hele artiklen

Foran festivalens to største scener, Orange Scene og Arena, er der særlige, indhegnede områder, også kaldet pits. At opholde sig i pitten under koncerter kan være en intens og fysisk oplevelse. Vi beder dig om kun at opholde dig i pitten, hvis du føler dig helt sikker derinde.

Der er indgange i begge sider af pitsystemet. Når koncertområdet er tømt og rengjort fra den tidligere koncert, åbnes en sluse, hvorigennem deltagerne roligt kan lukkes ind i området, klar til den næste koncert.

 

Særligt for pit-systemet ved Orange Scene 

De to bagerste områder i pitten er åbne, så du kan bevæge dig ind og ud under hele koncerten. Området er åbent hele dagen og kan rumme ca. 10.000 mennesker. Det er ikke tilladt at medbringe campingstole.

Det forreste område af pitten er et samlet område, som kan rumme op til 4.700 mennesker. For at få adgang til området skal du have et særligt armbånd på.

Der udleveres armbånd til følgende koncerter:

Onsdag 3. juli: Lamin, Doja Cat, Jungle

Torsdag 4. juli: Ice Spice, 21 Savage, Skrillex

Fredag 5. juli: Sexyy Red, Foo Fighters, Gilli

Lørdag 6. juli: PJ Harvey, SZA

 

Udlevering af armbånd til den forreste pit

Hvis du vil se en koncert fra den forreste pit på Orange Scene, skal du på dagen for koncerten hente et armbånd ved udleveringsstedet ved pitten.

Udleveringsstedet åbner dagligt kl. 09.45 fra onsdag 3. juli til lørdag 6. juli. Hvis du vil besøge udleveringsstedet fra åbningstidspunktet, kan du komme ind via port 8 eller port 19, der begge åbner lidt tidligere end de andre porte ind til festivalpladsen. Bemærk også, at pitarmbåndene udleveres ude ved port 8 og port 19 onsdag 3. juli.

Et armbånd giver adgang til den forreste pit til en specifik koncert, fra der åbnes til den pågældende koncert og frem til 15 minutter før koncertstart. Du kan dermed bruge dagen på at høre andre koncerter eller passe din opgave og blot komme op mod koncertstart i stedet for at ligge i kø.

Kommer du senere end 15 minutter før vil du blive afvist adgang, så kom i god tid.

Fyldes forreste pit ikke op inden koncertstart, åbnes området for folk uden pitarmbånd. Vær dog opmærksom på at det i år kun forventes at være meget få der får adgang på denne måde, da der udleveres flere armbånd om morgenen.

Læs hele artiklen

Der er samarittervagt på campingpladsen i East, som har døgnåbent fra lørdag 29. juni kl. 12.00 til søndag 7.  juli kl. 14.00.

Er du selv kommet til skade, eller ser du, at andre er kommet til skade, skal du henvende dig til samaritervagten for at få hjælp.

Ved akut brug for samaritter-assistance, hvor du/I ikke selv kan gå til samaritervagten, så ring til Beredskabskontoret på tlf. 70 120 112.

Læs hele artiklen

Ved nogle typer arbejde og i nogle områder skal der benyttes det nødvendige sikkerhedsudstyr (fx sikkerhedshjelm og sikkerhedssko). Det kan eksempelvis være i sceneområderne.

Kontakt i første omgang din leder, hvis du er i tvivl om, hvilke værnemidler og sikkerhedsudstyr du skal bruge til din opgave.

Læs mere i vores katalog over værnemidler

Læs hele artiklen

Social Workers er en del af festivalens beredskab og har under hele festivalen en række hold gående på campingområdet og festivalpladsen, som man altid kan snakke med.

Du kan kende dem på de hvide veste med skriften SOCIAL WORKER.

Social Workers har primært to opgaver:

 

1. Opsøgende, kontaktskabende arbejde

Vi laver opsøgende og forebyggende arbejde alle dage på festivalen og går rundt blandt festivalens deltagere; både betalende og frivillige. Her starter vi den gode og nysgerrige snak om, hvordan I trives, hvad I har haft af spændende oplevelser på festivalen, om den gode festival- og festkultur, men også om hvordan I kan få hjælp fra os, hvis der er behov for det.

 

2. Psykisk førstehjælp

Vi giver psykisk førstehjælp/ krisestøtte, når vi møder eller kaldes ud til en eller flere personer, som har været udsat for en voldsom hændelse eller er i krise. Her tilbyder vi samtale, debriefing og mest af alt støtte og omsorg i form af psykisk førstehjælp.

Alle Social Workers er trænede i at hjælpe personer i krise samt deres pårørende og er et tværfagligt team bestående af bl.a. pædagoger, læger og medicinstuderende, misbrugskonsulenter, psykologer, socialrådgivere og sygeplejersker.

 

Kontakt

Social Workers kan tilkaldes ved henvendelse til tårnene på campingområderne, via din leder hvis du er frivillig og så kan alle ringe til Roskilde Festivals beredskabskontor på tlf. 70 120 112.

Læs hele artiklen

Roskilde Festival har Social Workers gående på pladsen. De laver opsøgende og forebyggende arbejde, og har særligt fokus på din trivsel og psykisk førstehjælp.

Vores Soft Spots har til formål at øge trygheden yderligere på campingområdet ved at tilbyde faste steder, hvor man kan søge sparring og hjælp om svære emner. 

Soft Spots ligger tre steder: i Område L (Camping East), i Område B (Camping West) og på den indre festivalplads lige øst for Orange Scene.

De er åbent alle dage i tidsrummet kl. 10:00-16:00 og er bemandede af uddannet personale. Du kan bl.a. komme forbi for at snakke om samtykke, sex, følelser, eller hvis du har oplevet noget ubehageligt og/eller grænseoverskridende, du har brug for at snakke om.

Vi inviterer også til aktiviteter i form af workshops og quizzer om de samme temaer.

Ud over de faste Soft Spots popper der Soft Spot-cykler op på camping i First Days med aktiviteter indenfor temaerne anti-racisme, køn, at være minoritet, samtykke og flirt.

Personalet ved Soft Spots samarbejder tæt sammen med Social Workers, så de kan blive tilkaldt, hvis der er reelt behov for psykisk førstehjælp.

Kontakt

Har du oplevet noget grænseoverskridende og har behov for at kontakte festivalen, kan du også gøre det på tlf. 7874 4007.

Læs hele artiklen

Hvis du ser nogen stjæle eller opføre sig mistænkeligt, er det vigtigt, at du giver besked videre til politiet. Bliver du selv bestjålet, eller taler du med nogen, der ønsker at anmelde et tyveri, skal du henvise dem til at foretage en anmeldelse online på www.politi.dk

Husk altid at aflåse dit telt og at passe på dine ejendele. Ser du andre, der ikke har låst deres telt, eller som f.eks. har deres pung eller mobiltelefon siddende meget yderligt, så mind dem om, at de skal passe på deres ejendele.

Ser du tyveri, skal du:

 • Tilkald hjælp via din leder eller via Beredskabskontoret på tlf. 70 120 112
 • Observer personen på afstand
 • Afvent at der kommer hjælp til stedet

Læs hele artiklen

Roskilde festival er Danmarks 4. største by med ca. 130.000 indbyggere. I en by er der ikke visitation af borgerne. Derfor er der det heller ikke i vores by. 

Vi har dog alligevel et særligt ansvar, og derfor foretages der stikprøvevisitation flere steder på festivalpladsen. Visitation er frivilligt, men værterne og security har retten til at afvise dig fra festivalen, hvis du afslår.

Det kan være svært helt at fastslå, hvad der ikke må tages med ind, så brug din sunde fornuft, og vurder ud fra følgende rammer:

 

Respekter frirummet 
Du er medskaber af en enestående orange stemning. Det minder om en drøm, men det er virkelighed. Nyd friheden, glem hverdagen og udforsk grænserne, men husk respekten og værn om fællesskabet. 

 

Respekter hinanden 
Du møder mennesker med andre værdier, normer og vilkår for at deltage, end du selv har. Uanset hvem du møder på din vej, så vis respekt for dem og deres grænser. Roskilde festivals fællesskab er lig med åbenhed, nysgerrighed og omsorg på tværs af ståsted og udgangspunkt 

 

Respekter miljøet
Sammen passer vi på verden og vores omgivelser. Vi skal bruge festivalfællesskabet til at vise den grønne vej ind i fremtiden. Efterlad festivalbyen lige så ren, som du fandt den. Sortér dit affald og tag campingudstyr med hjem; ellers ender det som miljøskadeligt affald.

Vi anbefaler derfor:

 • Undlad at tage ting med som fylder unødigt
 • Undlad at tage ting med som du ikke kan tage med hjem igen efter festivalen
 • Undlad at tage større værdier med

Vi har dog sat nogle rammer for ting du ikke må have med:

 

Gennem ydre porte (campingområdet)

 • Poser og lignende med pantindsamling
 • Byggematerialer og værktøj (undtaget til officielt arbejdsbrug for festivalen)
 • Møbler og lignende (undtaget er standard foldbare letvægts campingmøbler)
 • Påklædning eller andet der markerer tilhørsforhold til bande eller rockermiljø
 • Våbenlignende effekter
 • Generatorer
 • Pyroteknik
 • Droner (uden forudgående aftale med festivalens sikkerhedsorganisation)
 • Spraymaling og sprittusher
 • Brændstof/trykflasker (undtaget Trangia brændstofflasker 1 liter flasker. Husk kun at bruge åben ild ved kogeøerne)

 

Gennem indre porte (indre plads)

Alt det man ikke må have igennem ydre porte, samt:

 • Glasflasker
 • Mere end ½ liter drikkevarer. Skal være åbnet, men prop må gerne blive på plastikflasker.
 • Musikanlæg
 • Cykler uden tilladelse
 • Trækvogne

 

Gennem indgange til pitsystem foran Orange og Arena

Alle effekter fra ovenstående – undtaget herfor er dog mad og drikke købt på pladsen.

 • Bannere og flag
 • Tasker større end A3
 • Glasflasker og dåser
 • Større effekter som f.eks. stole

Læs hele artiklen