Alle frivillige skal bære et adgangsgivende festivalarmbånd. Armbåndet udleveres i check-in i Bygning 6 på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67 mod forevisning af check-in-kort og billedlegitimation. Du finder dit check-in-kort via din profil på People.

Du skal have gyldigt armbånd på fra onsdag 26. juni kl. 08:00 til onsdag 10. juli kl. 09:00. Armbåndet giver adgang til alle publikumsområder og de lukkede områder, du skal bruge adgang til for at kunne udføre dine opgaver.

Læs mere om check-in og udlevering af armbånd

Læs hele artiklen

Alle frivillige må gratis tage egne børn under 10 år med på Roskilde Festival. Børn over 5 år skal bære armbånd, som udleveres i check-in.

Er dit barn mellem 10 år og 14 år, skal du købe armbånd. Prisen er 400 kr. pr. barn.

Armbånd monteres, når barnet i følge med forælder ankommer i check-in, hvor evt. betaling også sker.

Barnets Sundhedskort skal fremvises ved udlevering af armbåndet.

Unge fra 15 år skal købe en normal Full Festival-billet (med forbehold for udsolgt). Det er ikke muligt at ombytte til et frivilligarmbånd.

Frivilliges børn under 15 år må kun færdes på pladsen i følge med en voksen.

Bemærk, der er særlige regler for ildsjæle og for børn af professionelle. Se herunder for en komplet oversigt.

Frivilliges børn.png

Læs hele artiklen

Du skal altid vise dit frivilligarmbånd, når du passerer gennem en port. Kører du gennem en port, skal du stoppe helt op og fremvise armbåndet.

Udvidet kontrol af armbånd i porte

Nogle gange vil du opleve, at dit armbånd scannes i vores porte. Det gør vi for at sikre, at du har adgang til området.

Vi scanner også for at følge med i, hvor mange der er i vores områder på et givent tidspunkt. Det hjælper os med at skabe en sikker festival. 

Du kan også opleve, at vi fysisk kontrollerer dit armbånd (rykker i det), det gør vi for at sikre at det forsat sidder, som det skal. Gør det ikke det, vil du blive bedt om at henvende dig i check-in for at få fejlen udbedret.

Læs hele artiklen

Der er en chip i dit festivalarmbånd. Den er personlig og giver dig nem adgang til dine frivilligprodukter.

Frivilligprodukter på dit armbånd 

Efter check-in ligger dine frivilligprodukter automatisk på dit armbånd.

Når du er logget ind i den officielle Roskilde Festival-app, kan du se dit overblik i din Wallet.

 

Find dine mad- og drikkevouchers 

Du finder dine tildelte mad- og drikkevouchers på armbåndet. Du indløser dine vouchers ved at scanne dit armbånd i vores mad- og drikkeboder. 

Du kan også sende vouchers videres til en anden frivillig. Det sker i din Wallet.

 

Du kan ikke bruge dit armbånd til betaling 

Du kan ikke bruge dit armbånd til betalinger. Vi tager imod almindelige betalingskort i alle boder. 

 

Mangler du adgang til et område?

Hvis du mangler adgang til et område, skal du kontakte din holdleder, der kan undersøge, om du har fået tildelt de rette adgange i People.

Har du fortsat problemer, så henvend dig til Check-in hvor du fik udleveret dit armbånd

 

Mangler du adgang til Volunteer Catering?

Hvis du mangler adgang til Volunteer Catering, skal du kontakte din holdleder, der kan undersøge, om du har fået tildelt de rette adgange i People.

Hvis det ikke løser problemet, så henvend dig til Check-in hvor du fik udleveret dit armbånd.

Læs hele artiklen

Du får udleveret dit festivalarmbånd i check-in. Husk dit check-in-kort og billedlegitimation.

Du kan også afhente andre produkter på din People-profil. Det kan være kørsel- eller parkeringstilladelser, før- og efterarmbånd eller cykeltilladelser.

Åbningstider i check-in

Døgnåbent fra lørdag 22. juni kl. 11.30 til lørdag 6. juli kl. 23.59.

Bemærk at der kan være ventetider i check-in.
 

Adresse

Roskilde Handelsskole, Bygning 6, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde – nord for festivalpladsen.

Husk dit check-in-kort

Når du skal have udleveret dit festivalarmbånd, skal du medbringe dit check-in-kort på din smartphone eller i udprintet format. Du skal også huske at medbringe billedlegitimation. Check-in-kortet er personligt og armbåndet ligeså. 

Du finder dit personlige check-in-kort på forsiden af People

Ankomst til check-in

Alle opfordres til at komme til check-in til fods, på cykel eller med bussen fra Roskilde Station. Det er ikke muligt at komme til check-in med toget til festivalen fra Roskilde Station.

Forventet check-in.png

Læs hele artiklen

Personer, som har behov for at komme ind i opbygnings- og nedtagningsfasen, men ikke under selve festivalen, kan få et hjælperarmbånd. Båndet giver adgang fra onsdag 26. juni kl. 08:00 til onsdag 3. juli kl. 16:00 og igen fra søndag 7. juli kl. 04:00 til onsdag 10. juli kl. 09:00.

Hjælperarmbånd tildeles af din leder.

Læs hele artiklen

Har du mistet dit armbånd, skal du informere din leder og henvende dig i check-in.

Læs hele artiklen

Ombytning af knækkede, meget slidte eller næsten ødelagte frivilligarmbånd foretages i check-in på Roskilde Handelsskole, Bygning 6. Husk at medbringe billedlegitimation. Har du mistet dit armbånd, så informer din leder, og henvend dig i check-in.

Bemærk, at alle skal bære gyldigt armbånd – også børn over 5 år. 

Læs hele artiklen

Ifølge dansk lov er det ikke tilladt at videresælge billetter til en højere pris end pålydende værdi. Derfor er det heller ikke tilladt at videresælge sit Roskilde Festival-frivilligarmbånd, da det udleveres uden beregning og dermed ikke har en værdi.

Et armbånd er i de fleste tilfælde en forudsætning for, at du kan udføre din frivillige indsats under festivalen og må ikke forveksles med løn. 

Læs hele artiklen

For at gøre det lettere og mere overskueligt at vide, hvilke områder du har adgang til på festivalen, er pladsen inddelt i zoner. Dem får du adgang til via dit armbånd.

Generelt gælder det, at alle frivillige har adgang til Roskilde Festival, herunder Volunteers' Village. Derudover er der en række områder med begrænset adgang, hvor kun de frivillige, som har brug for at udføre en opgave der, får adgang.

Man må selvfølgelig ikke færdes i et område uden, at man har adgang til det via sit armbånd. Din teamleder sørger for, at du får et armbånd, der giver den adgang, du skal bruge for at udføre din opgave.

 

Oversigt over zoner og adgang

Zoner.png


Endagsbånd

For deltagere eller frivillige, der kun skal være på festivalen en dag, findes dagsarmbånd. Armbåndet er gyldigt en dag fra kl. 08 (for endagsfrivillige dog allerede fra kl. 04) til efterfølgende dag kl. 10. Endagsbånd giver samme adgange som et Zone 8-armbånd på den gældende dag.

Dagsbillet.png

 

Læs hele artiklen

Deltagere, som har booket early entry, kan få adgang til Camping West og Camping East fra lørdag 29. juni kl. 10.00.

Alle andre har adgang til camping West og East fra lørdag 29. juni kl. 16.00.

Bemærk, at du kun må opholde dig på Camping West og East lørdag 29. juni mellem kl. 10:00-16:00, hvis du har et ærinde på området og bærer en officiel Roskilde Festival-vest i en farve, der passer til din opgave på campingarealet.

Læs mere om ankomsten

Adgang til Volunteer Camping

Når du har fået dit armbånd på i check-in, kan du komme ind til Volunteer Camping ved at benytte Port 0 og følge Darupvej.

Camping West

Hvis du som frivillig ønsker at slå dit telt op på campingområdet, gælder samme regler for adgang til arealerne som for deltagerne.

Camping West er almindelig camping. Her er der fri adgang for alle fra lørdag 29. juni kl. 16:00.

Læs om almindelig camping

Mellem kl. 10:00 og 16:00 må frivillige ikke sætte telte op, spærre af eller på nogen måde reservere et område for sig selv eller andre på Camping West.

Hvis du ønsker adgang til camping West lørdag 29. juni mellem kl. 10.00-16.00, skal du booke early entry via webshoppen. Bemærk dog, at der kun er et begrænset antal billetter i salg.

Ved early entry via indgang Train Station skal du desuden booke en togbillet på forhånd. En togbillet koster 75 kr., og er inkl. early entry, den kan købes gennem Webshoppen. Ankommer du først med toget efter kl. 16, kan du købe togbillet på Roskilde Station. 

 

Camping East

Hele camping East er indrettet som community camping og special camping.

Der er adgang fra lørdag 29. juni kl. 10:00-16:00 med early entry billet og almindelig adgang fra kl. 16:00 via indgang East.

Læs om community camping og special camping

 

Tag bussen fra Roskilde Station

Lørdag 29. juni kører shuttlebusser fra Roskilde Station til check-in og retur.

Derudover kører en shuttlebus for frivillige fra indgang East til indgang West, som standser ved Port 35, Port 3, Port 1, Port 19 og Port 25.

Læs hele artiklen

Den indre del af festivalpladsen åbner onsdag 3. juli kl. 16:00.

 

Vær med til åbningen

Som frivillig har du mulighed for at være med til at klappe deltagerne ind på indre plads. Vil du være en del af denne fantastiske tradition, så vær i Volunteers’ Village senest kl. 15:00.

 

Tidsplan for åbning

Kl. 14.00 begynder vi at rydde indre plads – følg anvisningerne fra Crowd Safety og Security.

Kl. 15.00 lukkes alle porte til/fra indre plads for gennemgang af deltagere og frivillige. Skal du møde på vagt på området, så sørg for at være der inden da.

Kl. 15.00 skal du være i Volunteers’ Village, hvis du vil være med til at klappe deltagerne ind. Her skal du stille dig ved et af skiltene, der angiver, hvorfra du kan se åbningen. Se placeringer for velkomstområderne længere nede.

Kl. 15.30 følges vi ud til velkomstområderne.

Kl. 16.00 åbnes indre plads officielt, og alle porte åbnes til og fra indre plads.

Der skal en del forberedelse til at koordinere selve åbningen, og der vil derfor i timerne op til kl. 16:00 være periodevise lukninger af områder på og omkring indre plads.

 

Velkomstområder

Der er tre velkomstområder, hvorfra du kan være med til at overvære åbningen af indre plads:

  • Vest for Orange Scene (primært deltagernes indgang fra port 18)
  • Ved sejlene sydøst for Orange Scene (primært deltagernes fra indgang port 8)
  • Ved sejlene sydøst for Arena Scene (primært deltagernes indgang fra port Arena)

Billede1.png

Læs hele artiklen