Du kan parkere din cykel ved alle indgangene til Roskilde Festival:

  • Indgang Vest ved port 25
  • Indgang Nord ved hjørnet af Maglegårdsvej og Darupvej (port 1)
  • Indgang Øst overfor port 35
  • Volunteer Camping – tæt ved skateparken

Der er også indrettet cykelparkeringspladser ved Volunteers’ Village og ved kontorområdet nær port 3A (Kamstrupstien).

Cykelparkering er gratis for alle.

Læs hele artiklen

Færdselsloven gælder også på festivalområdet, og hastighedsgrænsen overalt er på maks. 20 km/t.

Medbring altid kørekort, når du kører bil, og vis hensyn til den gående trafik. Vær særligt opmærksom i de meget trafikerede områder. Kør aldrig på græsarealerne, hvis det kan undgås. 

Du må ikke benytte arbejdskøretøjer, trucks m.v. uden gyldig tilladelse til at føre det pågældende køretøj. Det er ulovligt at transportere personer i arbejdskøretøjer, hvis de ikke er indrettet til passagerer. Sid derfor aldrig bag på en åben ladvogn eller tilsvarende åbent køretøj.

 

Udlevering af kørselstilladelser

Flere steder på festivalpladsen er der særlige regler for kørsel.

Læs om kørselstilladelser på RF24 her

Se oversigt over bestilling af kørselstilladelser

 

Perioder med kørselsforbud

Fra onsdag 3. juli til søndag 7. juli kl. 04:00 er kørsel på indre plads kun tilladt i tidsrummet mellem kl. 04:00 og kl. 10:00. Undtaget herfor er kørselstilladelserne K1, ART (kørsel til Gaia) samt i særlige tilfælde EX.

Darupkorridoren (Darupvej mellem port 20 og port 2) lukkes onsdag 3. juli kl. 15:00 i forbindelse med åbningen af indre plads. Alle biler henvises til at køre via Vor Frue og Darup. Darupkorridoren vil blive åbnet for kørsel med den rette tilladelse igen, når åbningen af indre plads er gennemført.

På samme måde kan der forekomme kortvarige stop for kørsel i forbindelse med, at store mængder mennesker ankommer eller forlader festivalpladsen.

Kontakt Kørselskontoret for yderligere information.

Læs hele artiklen

Vi anbefaler alle at bruge offentlig transport eller at cykle til festivalen. Det er bedre for miljøet, og vi vil hellere bruge parkeringspladserne til bedre campingfaciliteter.

Vi forstår imidlertid, at nogle bliver nødt til at tage bilen, og vi har derfor en række parkeringspladser til rådighed i forbindelse med Roskilde Festival.

 

Parkering for frivillige

Der findes to store parkeringsområder for biler – EAST og WEST (som er underopdelt i to zoner: W og WY).

Som frivillig har du mulighed for at parkere dit køretøj ved parkeringsområderne for frivillige. Dette er gratis og kræver blot, at du viser dit armbånd ved indkørsel. Områderne er placeret ved W, EY og WY.

W er til korttidsparkering, mens du er på vagt, mens EY og WY er til langtidsparkering. Der er ca. 15 minutters gang fra p-arealerne til, du er på festivalen.​

Ønsker du en parkeringsplads med anden placering, kan du købe en parkeringsplads i betalingsområderne på lige fod med festivaldeltagere.

Se kort over parkeringsområder

 

Åbningstider for parkeringsområder

W (korttidsparkering), WY (langtidsparkering) og EY (langtidsparkering):

Lørdag 29. juni kl. 07.00 til søndag 7. juli kl. 12.00

 

Generelt om parkering

Der er ingen overvågning på områderne, så sørg for, at din forsikring dækker eventuelle skader eller tyveri.

Det er ikke tilladt at overnatte i bilen.

Brug af åben ild, gasblus eller andre varmekilder er ikke tilladt på områderne.

 

Restricted Parking for frivillige med særlige parkeringsbehov

Nord for Darupvej ved port 3, samt ved Handelsskolen, bycentre og på depotet i Vor Frue er der parkeringsområder, som kræver særlige parkeringstilladelser.

På samme måde som armbånd og kørselstilladelser, tildeles disse tilladelser individuelt i People af de respektive divisioner til biler med særlige parkeringsbehov.  

Læs hele artiklen