På Roskilde Festival samler vi et stort og stærkt fællesskab, der flytter mennesker gennem kunst og kultur og går forrest for at gøre en forskel. Foreningen Roskilde Festival repræsenterer det fællesskab hele året rundt.

Det er Foreningen Roskilde Festival, der hvert år arrangerer begivenheden Roskilde Festival med det formål at udlodde overskuddet til humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde med særligt fokus på børn og unge.

Den er med andre ord fundamentet, der gør festivalen mulig.

Bak op! Og vær med til at bestemme, hvor vores fællesskab skal bevæge sig hen i en ny virkelighed, hvor der er brug for at tænke anderledes. 

Meld dig ind i Foreningen Roskilde Festival i dag. Vi har brug for dit engagement.

Læs mere om Foreningen Roskilde Festival

Læs hele artiklen

Som frivillig er du med til at skabe Roskilde Festival. 

Vi vil derfor gerne have, at du: 

 • Tænker på dig selv som medskaber af både din egen og alle andres festivaloplevelse. Vær den frivillige, du også selv gerne vil møde! 
 • Behandler alle med tolerance og respekt – og sørger for, at andre gør det samme. 
 • Bidrager til en sikker og fredelig festival ved altid at være den, der bidrager til løsningen fremfor konflikten. 

I forhold til dine konkrete opgaver forventer vi desuden, at du: 

 • Møder til tiden. 
 • Tager ansvar. Sæt dig grundigt ind i din opgavebeskrivelse inden første vagt. Er du i tvivl om, hvad dine opgaver er, så tal med din leder. 
 • Først forlader din vagt, når du bliver afløst. Er der tryk på, så tilbyd gerne at blive lidt længere. 
 • Straks giver besked til din leder, hvis du bliver forsinket eller forhindret i at møde på din vagt. 
 • Henviser til den person, der har ansvaret for området, hvis du bliver spurgt om noget, du er i tvivl om. 
 • Taler pænt og ordentlig til både gæster og dine medfrivillige.
 • Hjælper dine medfrivillige, f.eks. ved at holde hånden frem og vise dit armbånd ved portene, åbne tasker selv, osv. 
 • Ikke indtager eller er påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer, når du er på vagt. 
 • Hjælper med at samle og sortere affald og er bevidst om, at affald skal minimeres. 
 • Rydder helt op efter dig selv i campen, inden du tager hjem

Læs hele artiklen

Roskilde Festivals frivilligmanifest udfolder og beskriver vores principper for frivillighed.

 

DU ER VELKOMMEN

Du er en del af et fællesskab, hvor vi møder hinanden i øjenhøjde med respekt for hinandens forskelligheder. Når vi mødes, bliver vi klogere på os selv og hinanden. Nogle er frivillige på grund af fællesskabet og musikken, nogle vil lære noget nyt, og andre kan simpelthen ikke lade være. Uanset hvorfor du er med, skal du føle dig velkommen og kan få indflydelse på, hvor festivalen skal bevæge sig hen.

DU ER HJERTET

Hver festival er en unik begivenhed, som vi skaber for hinanden, og hver gang du møder andre mennesker på festivalen, er du med til at forme deres festivaloplevelse. For det er i gennem dig og dit personlige engagement, at andre deltagere oplever festivalen. Du er derfor med til at skabe det ekstra, der gør oplevelsen helt speciel og mindeværdig for alle, der bor i festivalbyen

DU FÅR ERFARINGER

Du kan afprøve nye sider af dig selv, du kan få nye venner, og du kan udvide dit professionelle netværk. Måske får du styrket din egen idé om, hvem du selv er, og hvad du er god til. Du får mulighed for at lære, lege, vokse og udvikle dig selv, og du får erfaringer og nye kompetencer, som du også kan bruge andre steder.

DU SÆTTER AFTRYK

Vores ambition er at bidrage til varig forandring i retning af en mere bæredygtig verden - både socialt, miljømæs­sigt og kulturelt. Du er med til at skabe den varige forandring. Din indsats og dit bidrag kan mærkes hos dem, som du møder på festivalen. Det kan mærkes, når overskuddet fra festivalen doneres til velgørenhed for især børn og unge overalt i verden og det kan mærkes i lokalsamfundet.

VI ER DER FOR HINANDEN

Alle udfylder forskellige roller i skabelsen af Roskilde Festival, og alle bidrag er uundværlige. Vi klæder dig på til dine opgaver, så du har den fornødne viden til at udfylde din rolle. Vi passer på dig og sørger for forplejning, så du er i stand til at yde dit bedste. Det er nemlig vigtigt for os, at du har en god oplevelse og har lyst til at vende tilbage.

 

Download frivilligmanifestet

Læs hele artiklen

Roskilde Festival tager afstand fra alt grænseoverskridende og diskriminerende adfærd. Vi er alle med til at sikre, at Roskilde Festival er et sted, hvor man kan trives. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre, hvis du oplever grænseoverskridende adfærd, enten selv eller overværer andre bliver udsat for det. På Roskilde Festival har vi en klar holdning til, at alle skal kunne trives, og vi har derfor et adfærdskodeks, som gør det klart, hvad der er forventet af dig på festivalen.

Læs vores adfærdskodeks Orange Together

 

Action Cards: Sådan gør du, hvis du oplever grænseoverskridende adfærd

 Vi har udviklet en række handlingsanvisninger, der kan hjælpe os alle med at handle i situationer, hvor der opleves grænseoverskridende adfærd eller diskrimination.

Vi er sammen om at skabe stemningen på Roskilde Festival og er derfor også alle en del af at skabe en festival, hvor vi alle kan trives. Det er derfor vigtigt, at vi alle tager ansvar for vores egen adfærd og er med til at påpege adfærd hos andre, f.eks. vores venner eller i vores lejr, som vi ikke synes er ok.

Følgende er derfor tænkt som en hjælp til, hvordan du kan handle i specifikke situationer, uden at eskalere en konflikt, samt en guide til, hvordan du hurtigst får hjælp under eller efter en oplevelse med grænseoverskridende adfærd eller diskrimination.

Action Card: Håndtering af grænseoverskridende adfærd eller diskrimination
Action Card: Håndtering af uønsket opmærksomhed
Action Card: Håndtering af racisme
Action Card: Allieret eller bystander

Se video: Har du oplevet racisme?
Se video: Har du overværet racisme?

 

På festival med samtykke

Vil du vide mere om samtykke? Så se denne video fra Sex og Samfund.

Se video om samtykke

 

Sådan kontakter du os

Hvis du oplever grænseoverskridende adfærd, opfordrer vi dig til at:

 1. Henvende dig til din nærmeste leder.
 2. Hvis oplevelsen omhandler din leder, skal du kontakte dennes leder eller Roskilde Festival Gruppens HR-chef, Annette Jorn, på Annette.Jorn@roskilde-festival.dk. Alle henvendelser behandles med fortrolighed.
 3. Hvis du ikke oplever, at du kan gå til lederne i din egen del af organisationen, eller til HR-chefen, har du mulighed for at benytte vores anonyme whistleblowerordning. Denne ordning varetages af en uafhængig advokat, og du kan vælge om du ønsker at indberette anonymt. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Læs mere om whistleblowerordningen

 

Principper for håndtering af henvendelser

Ved henvendelser om grænseoverskridende adfærd tager vi afsæt i den konkrete sag og lytter til ønskerne hos den der henvender sig til os, inden vi handler på henvendelsen.

Vi tager afsæt i den krænkedes oplevelse af at have været udsat for grænseoverskridende adfærd, også selv om den der krænker ingen intentioner har haft om at krænke.

Vi er opmærksomme på, at der I sager om grænseoverskridende adfærd altid er (mindst) to parter. Den som udsættes for grænseoverskridende adfærd, og den som overskrider grænserne. Begge parter har krav på at sagen behandles professionelt og med respekt.

Læs hele artiklen

Udover roller arbejder vi med fællesbetegnelserne Ildsjæl og Festivalfrivillig. Men hvornår er man det ene eller andet?

 • Ildsjæle er en fællesbetegnelse for alle, der lægger en indsats på +100 timer i forbindelse med Roskilde Festival. I People er det alle roller som medskaber, ansvarlig, leder og chef.
 • Festivalfrivillig er en betegnelse for alle frivillige, der lægger en indsats op til 99 timer. I People er det roller som festivalfrivillig24 og festivalfrivillig32.

Læs hele artiklen

Roskilde Festival er indbegrebet af fællesskab og frirum. Vi er sammen om at skabe en unik stemning og et særligt fællesskab. Sådan har det været siden begyndelsen, og sådan vil det forblive, når du værner om det, vi har sammen. Vi opfordrer alle festivaldeltagere til at tage del i nye løsninger, så vi i fællesskab kan komme grænseoverskridende og krænkende adfærd til livs. Her har vi formuleret tre dogmer, så vi kan være Orange Together. 

 

Respektér frirummet 

Du er medskaber af den enestående orange stemning. Det minder om en drøm, der er blevet til virkelighed. Nyd friheden, glem hverdagen og udforsk grænserne, men husk respekten og værn om fællesskabet. På den måde kan vi skabe et frirum, der er for alle. 

 

Respektér hinanden 

Du møder mennesker med andre værdier, normer og vilkår for at deltage, end du selv har. Uanset hvem du møder på din vej, så vis respekt for dem og deres grænser. Meningsfulde, inkluderende og orange fællesskaber kræver sammenhold, og derfor skal vi passe på hinanden, også selvom vi har forskellige behov.  

 

Respektér miljøet 

Sammen passer vi på verden og vores omgivelser. Vi skal bruge festivalfællesskabet til at vise den grønne vej ind i fremtiden. Det gør vi gennem et opgør med brug-og-smid-væk-kulturen, nye løsninger og en øget bevidsthed fra os alle. Så efterlad festivalbyen lige så ren, som du og din lejr fandt den. Lad os i fællesskab reducere vores miljøbelastning. 

 

Læs mere om Orange Together og indsatser mod grænseoverskridende adfærd

Læs hele artiklen

Bæredygtighed på Roskilde Festival dækker alt fra affald til adfærd over for andre. Det handler om at åbne blikket mod fællesskabet og tage ansvar for det – og som frivillig kan du være med til at gå forrest.

Her er 9 bud på hvordan:

 • Vær der for andre og vær det gode eksempel.  
 • Sig fra over for grænseoverskridende adfærd eller anden diskrimination – også når du oplever andre blive udsat for det.  
 • Drik mindre og få det hele med: Lad dig beruse af musikken og fællesskabet.  
 • Prøv et vegetarisk alternativ og vælg økologiske produkter i barerne.  
 • Brug offentlig transport – tag bus eller tog hjem til og fra festivalen.  
 • Reducer: Pak let, og tag færre ting med.  
 • Sorter: Brug de opstillede affaldsspande, og sorter dit affald på festivalen  
 • Genbrug: Tag dit campingudstyr og dine ting med dig hjem, og genbrug det næste år – eller aflever til genbrug.  
 • Aflevér dit ødelagte campingudstyr på dit campingområdes nærmeste servicestationer. Efterladt udstyr på campingområderne går ikke til velgørenhed.

Læs hele artiklen

Hvis du udebliver fra en eller flere af dine vagter uden gyldig grund og uden aftale med din leder, kan Roskilde Festival inddrage dit armbånd og opkræve en afgift på 4.500 kr. Du mister også muligheden for at være frivillig på Roskilde Festival de næste tre år. 

Bliver du syg eller på anden måde forhindret i at tage dine vagter, skal du kontakte din vagtleder.

Læs hele artiklen

Dit engagement i vores festival behøver ikke at slutte, når du tager hjem. Mere end 1.000 frivillige ildsjæle planlægger Roskilde Festival hele året rundt. Du kan også blive en del af det helårlige fællesskab!

Læs mere om at være frivillig ildsjæl

Læs hele artiklen